, ,

Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

1068. Περιστρεφόμενη Tάπα

 

 

Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

Υψηλης Ποιότητας, Άπειρα Περιστρεφόμενη για επιπλέον Ασφάλεια

Συνήθως Mπένει σε Mercedes, Volvo και Man