, , , , , ,

Μάγουλο Βάση Φλάς Εσωτερικό ATEGO 2-3

Μάγουλο Βάση Φλάς Εσωτερικό ATEGO ΙΙ-ΙΙΙ

800. Αριστερό Εσωτερικό Μάγουλο (L)

1000. Δεξί Εσωτερικό Μάγουλο (R)

Μάγουλο Βάση Φλάς Εσωτερικό ATEGO ΙΙ-ΙΙΙ

Εύκαμπτο και Εύκολο στην Τοποθέτηση, Διαθέσιμο σε Αριστερό (L) και Δεξί (R)