, , ,

Μάγουλο Έξω AXOR

Μάγουλο Εξωτερικό AXOR

1051. Αριστερό Εξωτερικό Μάγουλο (L) – Κωδ. Αν. (9448840222)

1052. Δεξί Εξωτερικό Μάγουλο (R) – Κωδ. Αν. (9448840322)

 

Μάγουλο Έξω AXOR

Εύκαμπτο και Εύκολο στην Τοποθέτηση, Διαθέσιμο σε Αριστερό (L) και Δεξί (R)