, , , ,

Λευκό Φλάς για FH

Λευκό Φλάς για FH

828.  Φλάς Λευκό (L+R)

 

 

 

 

Λευκό Φλάς για FH

Φλάς Λευκό για FH (1993 – 2002), Μπένει Αριστερά (L) και Δεξιά (R)