, , ,

Κοντό Χερούλι Μέσα Πόρτας SK

Κοντό Χερούλι Μέσα Πόρτας SK

397. Αριστερό Χερούλι Μέσα Πόρτας (L)

989. Δεξί Χερούλι Μέσα Πόρτας (R)

 

 

Κοντό Χερούλι Μέσα Πόρτας SK

Με Βίδα Μπένει και σε Mercedes 508 – 608 – 1932