, , , ,

Κίτρινο Φλάς για FH

Κίτρινο Φλάς για FH

726.  Φλάς Κίτρινο (L+R)

 

 

 

 

Κίτρινο Φλάς για FH

Φλάς Κίτρινο για FH (1993 – 2002), Μπένει Αριστερά (L) και Δεξιά (R)