, , , ,

Εσωτερικη Βάση Ακρου ATEGO E6 – All Cub

Εσωτερικη – Βάση Ακρου ATEGO E6 – All Cub

1095. Αριστερή Βάση Άκρου (L) – Κωδ. Αν. (9678800716)

1096. Δεξιά Βάση Άκρου (R) – Κωδ. Αν. (9678800816)

 

Εσωτερικη – Βάση Ακρου ATEGO E6 – All Cub

Ανθεκτικό και Εύκολο στην Τοποθέτηση, Διαθέσιμο σε Αριστερό (L) και Δεξί (R)