,

Βlau Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

Βlau Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

430. ΒlauΠεριστρεφόμενη Tάπα

 

 

Βlau Περιστρεφόμενη Tάπα Με Κλειδί – 80mm

Υψηλης Ποιότητας, Άπειρα Περιστρεφόμενη για επιπλέον Ασφάλεια

Συνήθως Mπένει σε Mercedes, Volvo και Man