, , , , ,

Αντίσταση Μικρή 21W – (17×13,5εκ)

Αντίσταση Μικρή 21W – (17×13,5εκ)

439. Αντίσταση Μικρή 21W

 

 

Αντίσταση Μικρή 21W – (17×13,5εκ)