, , , , ,

Αντίσταση Μικρή 20W – (21×17,5εκ)

Αντίσταση Μικρή 20W – (21×17,5εκ)

473. Αντίσταση Μικρή 20W

 

 

Αντίσταση Μικρή 20W – (21×17,5εκ)