, , , , ,

Αντίσταση Μεγάλη 30w – (31,5×20εκ)

Αντίσταση Μεγάλη 30w – (31,5×20εκ)

284. Αντίσταση Μεγάλη (31,5×20εκ) – 30w

 

 

Αντίσταση Μεγάλη 30w – (31,5×20εκ)